Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ III

Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ III (2021 – )
NeŇĺn√° sila

otvorenie: 25. j√ļna o 17.00 hod.
miesto: v√Ĺstavn√© priestory na pr√≠zem√≠ PovaŇĺskej gal√©rie umenia v ŇĹiline

autorky a autor:
Jana ŇĹelibsk√°
Eva Filov√°
Anetta Mona Chisa a Lucia Tk√°ńćov√°
Gabika Binderov√°
Lucia Dovińć√°kov√°
Emöke Vargová
Dorota Sadovsk√°
Veronika Rónaiová
Ladislav ńĆarn√Ĺ

kur√°torka, autorka koncepcie: Mira Sikorov√°-PutiŇ°ov√°
dizajn a architekt√ļra expoz√≠cie: Marcel Benńć√≠k

V√°Ňĺen√≠ n√°vŇ°tevn√≠ci, dovońĺujeme si V√°s upozorniŇ•, Ňĺe expoz√≠cia Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ III ‚Äď NeŇĺn√° sila nemus√≠ byŇ• vhodn√° pre citlivejŇ°ie a malolet√© osoby.

Projekt expoz√≠cie Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ v koncepcii kur√°torky a riaditeńĺky PovaŇĺskej gal√©rie umenia v ŇĹiline Miry Sikorovej-PutiŇ°ovej prezentuje vŇĺdy nov√Ĺ v√Ĺber diel zo zbierky interm√©di√≠ a medi√°lneho umenia gal√©rie. Idea expoz√≠cie Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ m√° svoje v√Ĺchodisk√° vo v√Ĺstav√°ch realizovan√Ĺch PGU: Sen o m√ļzeu (1991), Sen o m√ļzeu? (1995), PovaŇĺsk√° gal√©ria umenia 1976 ‚Äď 1996 (1996) a IN(TER)MEDIA(S)RES (2006), ktor√© podńćiarkli d√īleŇĺitosŇ• intermedi√°lneho a medi√°lneho diela (objekt, inŇ°tal√°cia, video diela) ako zbierkov√©ho predmetu. Posledn√° z menovan√Ĺch prezentovala diela z tejto ńćasti zbierky gal√©rie, a z√°roveŇą iniciovala ich autorov k particip√°cii na v√Ĺstave ńŹalŇ°√≠m dielom, ktor√© by sa v bud√ļcnosti s√ļńćasŇ•ou zbierky mohlo staŇ• (k ńćomu vo viacer√Ĺch pr√≠padoch nesk√īr aj doŇ°lo). Okrem toho, Ňĺe prepojila umenie interm√©di√≠ 90. rokov s nasledovn√Ĺm obdob√≠m, vypovedala aj o jednej zo strat√©gii z√≠skavania t√Ĺchto diel, ktor√° je previazan√° s realiz√°ciou v√Ĺstav.

V treŇ•om pokrańćovan√≠ projektu expoz√≠cie Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ III ‚Äď NeŇĺn√° sila gal√©ria predstav√≠ diela od umelk√ĹŇą: Jana ŇĹelibsk√°, Eva Filov√°, Anetta Mona Chisa a Lucia Tk√°ńćov√°, Gabika Binderov√°, Lucia Dovińć√°kov√°, Em√∂ke Vargov√°, Dorota Sadovsk√°, Veronika R√≥naiov√° a od v√Ĺtvarn√≠ka Ladislava ńĆarn√©ho, ktor√© z√≠skala do svojej zbierky v rokoch 2010 ‚Äď 2019.

Koncepcia aktu√°lnej expoz√≠cie sa s√ļstreńŹuje na diela, ktor√© reaguj√ļ na problematiku rodu (gendru) a pr√≠sluŇ°n√© rodov√© ot√°zky reflektovan√© formami medi√°lneho umenia a interm√©di√≠ po polovici 90. rokov a Ň•aŇĺiskovo z nasleduj√ļcej dek√°dy. Kolekcia predstavuje diela, ktor√© rodovo podmienen√Ĺm sp√īsobom artikuluj√ļ telesnosŇ•, tieŇĺ aspekt s√ļkromia ‚Äď v Ň°k√°le od introvertn√©ho vyjadrenia aŇĺ po radik√°lne sfarben√Ĺ jazyk. I keńŹ kolekcia pozost√°va z menŇ°ieho pońćtu diel (vzhńĺadom na priestorov√© moŇĺnosti expoz√≠cie), v z√°kladn√Ĺch rysoch komunikuje pohńĺady Ňĺien v√Ĺtvarn√≠ńćok a muŇĺa v√Ĺtvarn√≠ka ‚Äď nielen ako ich (symbolick√©ho) protip√≥lu, na delenie rol√≠ pohlav√≠, problematiku tohto tradińćn√©ho r√°mca, jeho prekrańćovanie, diela sa tieŇĺ zaoberaj√ļ poz√≠ciou Ňĺeny/umelkyne v sf√©re v√Ĺtvarn√©ho umenia. Div√°kovi sa tak pon√ļka (samozrejme s vedom√≠m len ńćiastkov√©ho z√°beru) referencia o podob√°ch, nuans√°ch v diskurzoch postfeminizmu a feminizmu v slovenskom umen√≠ po roku 1990.

Expoz√≠cia Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ III ‚Äď NeŇĺn√° sila sa odvol√°va (a tieŇĺ je priznan√≠m l√≠nie) v√Ĺstav v PovaŇĺskej gal√©rii umenia v ŇĹiline, ktor√© sa feminizmom a postfeminizmom v slovenskom v√Ĺtvarnom umen√≠ po roku 1990 zaoberali ‚Äď Paradigma Ňĺena (1996, kur√°torka: K. Rusn√°kov√°) a in(time) v roku 2001 (kur√°torka: L. Gregorov√°-Stach), prińćom viacero autoriek prezentovan√Ĺch diel na t√Ĺchto v√Ĺstav√°ch vystavovalo (J. ŇĹelibsk√°, E. Vargov√°, A. Mona Chi»ôa a L. Tk√°ńćov√°, E. Filov√°). S√ļvislosti diel (napr. kedy boli v PGU vystaven√©, inform√°cie o ich prezent√°cii a ich interpret√°cia) s√ļ prezentovan√© na pr√≠sluŇ°n√Ĺch infotextoch v expoz√≠cii. Text o expoz√≠cii, jej koncepcii a t√©me ‚Äď ako v√Ĺstup z v√Ĺskumu venovan√©ho problematike rodov√Ĺch ot√°zok v umen√≠, bude s√ļńćasŇ•ou sprievodn√©ho katal√≥gu k v√Ĺstave, ktor√Ĺ PGU v ŇĹiline vyd√° do konca roka 2021.

Realiz√°ciu expoz√≠cie z verejn√Ĺch zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Expozícia