Prv√© M√ļzeum Interm√©di√≠ II Satelit

je projektom rozŇ°√≠renej prezent√°cie autorov z¬†expoz√≠cie Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ II, obmieŇąan√Ĺ v¬†pravideln√Ĺch cykloch. Jeho cieńĺom je eŇ°te viac roztvoriŇ• pohńĺad na tvorbu v√Ĺtvarn√≠ńćky/v√Ĺtvarn√≠ka po roku 1989¬†¬†

PMI II ‚Äď Satelit
Stano Mas√°r ‚Äď Portr√©ty inŇ°tit√ļci√≠ (s√©ria ART PLAN – PDF)
2017

S√ļńćasŇ•ou expoz√≠cie je projekt PMI II Satelit, ako rozŇ°√≠ren√° prezent√°cia autorov z¬†expoz√≠cie Prv√© m√ļzeum interm√©di√≠ II, ktor√Ĺ bude obmieŇąan√Ĺ v¬†pravideln√Ĺch cykloch. Jeho cieńĺom je eŇ°te viac roztvoriŇ• pohńĺad na tvorbu v√Ĺtvarn√≠ńćky/v√Ĺtvarn√≠ka prezentovan√©ho pr√°cou v¬†aktu√°lnej expoz√≠cii. Aktu√°lny pr√≠spevok Stana Mas√°ra Portr√©ty inŇ°tit√ļci√≠ (s√©ria ART PLAN), 2017 je s√©riou malieb ako al√ļzi√≠/pripodoben√≠ navigańćn√Ĺch tabuliek z¬†prest√≠Ňĺnych m√ļze√≠ umenia v¬†Eur√≥pe. Vych√°dza z¬†l√≠nie jeho programu, v¬†ktorej sa zam√ĹŇ°ńĺa nad mechanizmami prezent√°cie vizu√°lneho umenia, kde svet, obrazne povedan√©: ‚Äěza‚Äú umen√≠m, ktor√© m√īŇĺeme beŇĺne vidieŇ• vo¬†v√Ĺstavn√Ĺch miestnostiach, nie je druhotn√Ĺ, naopak je d√īleŇĺitou s√ļńćasŇ•ou tohto komplexu ‚Äď avŇ°ak neviditeńĺnou a¬†zdanlivo nepodstatnou. Umelec vybran√© tabuńĺky (napr√≠klad Fortsetzung der Austellung ‚Äď Exhibition continues z¬†Hamburger Banhoff/Staatliche Museen v¬†Berl√≠ne), so zachovan√≠m pr√≠sluŇ°n√©ho typu p√≠sma a¬†grafiky, prepisuje do malieb v√§ńćŇ°√≠ch form√°tov ‚Äď ńć√≠m ich situuje do poz√≠cie auton√≥mnych umeleck√Ĺch diel. Z√°roveŇą ich pr√≠tomnosŇ• v PGU ŇĹilina, umiestnen√© s√ļ podńĺa danost√≠ jej pr√≠stupov√Ĺch a¬†komunikańćn√Ĺch priestorov, vytv√°ra osobit√ļ ‚Äď a¬†najm√§ umeleck√ļ formu navig√°cie n√°vŇ°tevn√≠ka v gal√©rii.